آخرین مقالات

تجربه در زمینه مواد خام شیمیایی و پلیمری

با بیش از 25 سال تجربه در زمینه مواد خام شیمیایی و پلیمری به همراه متخصصین صنایع وکیوم فرمینگ ارائه قیمت با کیفیت غیر قابل رقابت, علیرغم برخورداری از کیفیت بسیار بالا و نام تجاری معتبر در سطح جهان در سال‌های اخیر، سرمایه انسانی یک سازمان به کارکنانی اطلاق می‌شود که در خلق ارزش در سازمان سهم داشته باشند. اما خصوصیات چنین کارکنانی این است که...
pic5

کیفیت بسیار بالا و نام تجاری معتبر در سطح جهان

نگرش افراد و کارکنانی که یک سازمان را شکل می‌دادند دستخوش تغییرات بنیادین در رویکرد رهبران سازمانی شد و طی بیش از هشت دهه تعریف‌های گوناگونی از منابع انسانی و چگونگی تبدیل آن به سرمایه انسانی ارائه شده است‌.در سال‌های اخیر، سرمایه انسانی یک سازمان به کارکنانی اطلاق می‌شود که در خلق ارزش در سازمان سهم داشته باشند. اما خصوصیات چنین کارکنانی این است که...
pic6

متخصصین صنایع وکیوم فرمینگ ارائه قیمت با کیفیت غیر قابل رقابت

دیجی پلیمر با بیش از 25 سال تجربه در زمینه مواد خام شیمیایی و پلیمری به همراه متخصصین صنایع وکیوم فرمینگ ارائه قیمت با کیفیت غیر قابل رقابت, علیرغم برخورداری از کیفیت بسیار بالا و نام تجاری معتبر در سطح جهان
pic7

مواد خام شیمیایی و پلیمری

در سال‌های اخیر، سرمایه انسانی یک سازمان به کارکنانی اطلاق می‌شود که در خلق ارزش در سازمان سهم داشته باشند. اما خصوصیات چنین کارکنانی این است که... 26 دی 1395از زمانی که مکتب نئوکلاسیک‌ها در بیش از هشت دهه از دل مطالعات هاثورن و شروع نهضت روابط انسانی در سازمان‌ها شکل گرفت‌، نگرش افراد و کارکنانی که یک سازمان را شکل می‌دادند دستخوش تغییرات بنیادین در رویکرد رهبران سازمانی شد و طی بیش از هشت دهه تعریف‌های گوناگونی از منابع انسانی و چگونگی تبدیل آن به سرمایه انسانی ارائه شده است‌.
pic8

بهره‌وری سرمایه انسانی با کارکنانی عاشق به‌کار تحقق می‌یابد

26 دی 1395از زمانی که مکتب نئوکلاسیک‌ها در بیش از هشت دهه از دل مطالعات هاثورن و شروع نهضت روابط انسانی در سازمان‌ها شکل گرفت‌، نگرش افراد و کارکنانی که یک سازمان را شکل می‌دادند دستخوش تغییرات بنیادین در رویکرد رهبران سازمانی شد و طی بیش از هشت دهه تعریف‌های گوناگونی از منابع انسانی و چگونگی تبدیل آن به سرمایه انسانی ارائه شده است‌.در سال‌های اخیر، سرمایه انسانی یک سازمان به کارکنانی اطلاق می‌شود که در خلق ارزش در سازمان سهم داشته باشند. اما خصوصیات چنین کارکنانی این است که...
pic5

مواد بازیافتی

اطلاعات تماس

تلفن
 +98-21-65456545
ایمیل
 info@Digipolymer.com
آدرس
 شرکت صنعت
استان تهران ، شهر صنعتی صفادشت , خيابان دوم شرقی